Comics75 - Otra web de comics

Personajes

Protagonistas absolutos

"Whizz" Wheels
HO
4
HE
0
PB
0
Adam and his ants
HO
1
HE
0
PB
0
Animalad
HO
3
HE
0
PB
0
Archie's Angels
HO
3
HE
0
PB
0
Beaky
HO
2
HE
0
PB
0
Beat your neighbour
HO
21
HE
0
PB
0
Belle Tent
HO
20
HE
0
PB
0
Bewitched Belinda
HO
7
HE
0
PB
0
Big Boy
HO
4
HE
0
PB
0
Blinketty Blink
HO
4
HE
0
PB
0
Bobby's Ghoul
HO
3
HE
0
PB
0
Bottom of the class
HO
9
HE
0
PB
0
Boy Boss
HO
6
HE
0
PB
0
Boy Butler
HO
6
HE
0
PB
0
Brave Dave
HO
2
HE
0
PB
0
Carlitos y su calculado...
HO
3
HE
0
PB
0
Claws vs Caws
HO
2
HE
0
PB
0
Cosmic Cafe
HO
4
HE
0
PB
0
Creepy Comix
HO
10
HE
0
PB
0
Croc
HO
3
HE
0
PB
0
Cuervo loco
HO
55
HE
55
PB
3
Dad rules ok?
HO
2
HE
0
PB
0
Doodle
HO
4
HE
0
PB
0
Draculina
HO
1
HE
1
PB
1
Duck Turpin
HO
2
HE
0
PB
0
El hombre de negro
HO
16
HE
16
PB
1
Erudin
HO
2
HE
0
PB
0
Evil Eye
HO
2
HE
0
PB
0
Fina, terror de "El rem...
HO
1
HE
1
PB
1
Frankie Stein
HO
1
HE
0
PB
0
Freddy 3D
HO
2
HE
0
PB
0
Fuss Pot
HO
32
HE
0
PB
0
Galaxus el alienígena
HO
4
HE
4
PB
2
Garritas
HO
3
HE
0
PB
0
Garth
HO
4
HE
4
PB
2
Genovevo
HO
9
HE
5
PB
2
Ghost Getters
HO
5
HE
0
PB
0
Ghost town
HO
3
HE
0
PB
0
Ginger's Tum
HO
16
HE
0
PB
0
Guillermito y su voraz ...
HO
4
HE
3
PB
1
Guy Gorilla
HO
3
HE
0
PB
0
Hal's Holdall
HO
3
HE
0
PB
0
Happy families
HO
8
HE
0
PB
0
Harry's haunted house
HO
34
HE
0
PB
0
Hit Kid
HO
2
HE
0
PB
0
Horace and Doris
HO
2
HE
0
PB
0
Horacio
HO
2
HE
2
PB
1
Hot Rod
HO
2
HE
0
PB
0
Hover Boots
HO
4
HE
0
PB
0
Ivor Swap
HO
3
HE
0
PB
0
Jason Wilde
HO
4
HE
3
PB
3
Jeff Hawke
HO
72
HE
26
PB
2
Jimmy Jeckle and Master...
HO
5
HE
0
PB
0
John Hazard
HO
35
HE
26
PB
12
Joker
HO
39
HE
0
PB
0
Junior Rotter
HO
27
HE
0
PB
0
Kingsize and Jester jun...
HO
2
HE
0
PB
0
Knight School
HO
2
HE
0
PB
0
La familia Chorlito
HO
62
HE
61
PB
4
La momia recalcitrante ...
HO
1
HE
1
PB
1
La pandilla de Berenjen...
HO
31
HE
31
PB
1
Lazy Bones
HO
27
HE
0
PB
0
Lib an' Archie and thei...
HO
3
HE
0
PB
0
Little saver
HO
6
HE
0
PB
0
Lolly Pop
HO
3
HE
0
PB
0
Loser
HO
24
HE
0
PB
0
Lucky Dick
HO
5
HE
0
PB
0
Ma Pa and Baby Ba
HO
4
HE
0
PB
0
Me and my shadow
HO
5
HE
0
PB
0
Melenitas, rey de la ju...
HO
2
HE
1
PB
1
Memory Banks
HO
12
HE
0
PB
0
Micro mates
HO
2
HE
0
PB
0
Minnie's mixer
HO
6
HE
0
PB
0
Mizz Marble
HO
3
HE
0
PB
0
Moose
HO
3
HE
0
PB
0
Mustapha Million
HO
15
HE
0
PB
0
My Bruvver!!
HO
4
HE
0
PB
0
Mystery museum
HO
5
HE
0
PB
0
Nosey Parker
HO
2
HE
0
PB
0
Odd Ball
HO
48
HE
0
PB
0
Olimpio
HO
30
HE
0
PB
0
Profesor Inventini
HO
48
HE
48
PB
1
Sammy Shrink
HO
35
HE
0
PB
0
Sección "R"
HO
36
HE
31
PB
9
Shiner
HO
67
HE
0
PB
0
Sid's Snake
HO
66
HE
0
PB
0
Slowcoach
HO
18
HE
0
PB
0
Store Wars
HO
16
HE
0
PB
0
Super dad
HO
28
HE
0
PB
0
Sweeny Toddler
HO
22
HE
0
PB
0
Sweet-Tooth
HO
44
HE
0
PB
0
The Bumpkin Billionaire...
HO
17
HE
0
PB
0
The drips
HO
11
HE
0
PB
0
The krazy gang
HO
14
HE
0
PB
0
The loony Martians
HO
14
HE
0
PB
0
The pirates
HO
17
HE
0
PB
0
The Slimms
HO
12
HE
0
PB
0
Theo's thinking cap
HO
8
HE
0
PB
0
Timothy Tester
HO
18
HE
0
PB
0
Tiny Tycoon
HO
21
HE
0
PB
0
Toffee Nose
HO
4
HE
0
PB
0
Tomboy
HO
7
HE
0
PB
0
Town Tarzan
HO
7
HE
0
PB
0
Toy Boy
HO
8
HE
0
PB
0
Una de indios
HO
2
HE
2
PB
1
Urtanin
HO
18
HE
17
PB
4
Vampirelo
HO
1
HE
1
PB
1
Watford Gapp
HO
7
HE
0
PB
0
Wear 'em out Wilf
HO
30
HE
0
PB
0
Wes Slade
HO
14
HE
14
PB
2
Winnie the royal nag
HO
5
HE
0
PB
0
Wonder Wimp
HO
6
HE
0
PB
0
Worldwide school
HO
8
HE
0
PB
0
¡A la rica bruja!
HO
1
HE
1
PB
1